Inschrijven

Kom op 12 mei samen met ons de 50ste verjaardag van B-Close vieren?
Bevestig je aanwezigheid door onderstaand formulier in te vullen.


(Dit e-mailadres wordt enkel gebruikt voor de bevestiging van je inschrijving en het bezorgen van je e-ticket)


(Dit nummer wordt enkel gebruikt in het kader van dit evenement en voor noodgevallen.)


Gelieve aan te duiden om hoe laat je wenst aan te komen:Hoeveel is één plus drie?
(Antwoord met een cijfer, niet in uitgeschreven tekst)

Ik heb de privacy policy gelezen en ga ermee akkoord.


X

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens


De persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van de inschrijving voor dit event (uw naam, voornaam, geslacht, naam van het bedrijf, functie, taal, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele beperkingen op het vlak van voeding) worden verwerkt door B-CLOSE NV, Haachtsesteenweg 1459 te 1130 Haren, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van deze gegevens.

We verwerken in diezelfde hoedanigheid ook de volgende gegevens van de persoon die u eventueel zou vergezellen: naam, voornaam, geslacht, naam van het bedrijf, functie, taal, e-mailadres, telefoonnummer en zijn/haar deelname aan onze events. U wordt geacht hem/haar daarvan op de hoogte te brengen, alsook van de inhoud van dit document met informatie en u bevestigt ons dat u de toelating heeft om ons deze gegevens te bezorgen.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden m.b.t. de organisatie van het event en met name om u tijdig de nodige informatie te bezorgen. Ze worden één jaar lang bewaard. U beschikt over de volgende rechten als het op deze gegevens aankomt: Recht op inzage, recht op verbetering, recht op de vraag om ze te verwijderen. U kunt deze rechten uitoefenen door een gedateerde en ondertekende aanvraag en een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart te versturen naar B-CLOSE NV, Haachtsesteenweg 1459, 1130 Haren. Bij een onbevredigend antwoord kunt u eventueel een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met de bedrijven Tixit Solutions en Comith, die instaan voor de organisatie en voor de online-inschrijvingen voor het event, alsook voor de toegangscontrole op de dag zelf. Deze bedrijven verwijderen uw gegevens 1 maand na het event.